Растни боре, народна песен от долината на Искровете!

See video