Промоционални ваканционни пакети

Пакет "Уикенд" за 2 нощувки
Пакет "Делник" за 2 нощувки
Пакет "ДелникМакс" за 4 нощувки + 1 бонус-нощувка в неделя
Пакет "Седмица" за 6 нощувки + 1 бонус-нощувка в неделя